Komposition

Komposition

Alexander

Lindenau-Museum Altenburg

Farbharmonika

Farbharmonika mit Farbkreiseln
Farbharmonika
Bild nach "Komposition" von Otto Müller-Eibenstock